Rooster Rooster

Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier).

 
Dinsdag 26 maart Dinsdag 26 maart

Dinsdag 26 maart, 19u Oecumenische vesper
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Centraal thema: de kruiswoorden van Jezus.
Dit keer: Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten

 
Zondag 31 maart Zondag 31 maart

Zondag 31 maart, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e Lezing Kronieken 36: 14-23
2e Lezing Lucas 15: 11- 32
Collectes:  
1e collecte Kerk in actie: Zending: Rwanda 25 jaar na de genocide
2e collecte Plaatselijk jeugdwerk

 
Dinsdag 2 april Dinsdag 2 april

Dinsdag 2 april, 19u Oecumenische vesper
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Centraal thema: de kruiswoorden van Jezus.
Dit keer: Mij dorst

 
Zondag 7 april Zondag 7 april

Zondag 7 april, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 58: 7‐10
2e Lezing Lucas 20: 9‐19
Collectes:  
1e collecte IBIS schaaktoernooi
2e collecte Kerkmuziek

 
Dinsdag 9 april Dinsdag 9 april

Dinsdag 9 april, 19u Oecumenische vesper
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Centraal thema: de kruiswoorden van Jezus.
Dit keer: Het is volbracht

 
Zondag 14 april Zondag 14 april

Zondag 14 april, 10u Palmzondag
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 50: 4 – 7
2e Lezing Lucas 19: (28)29-40
Collectes:  
1e collecte JOP: Jongeren doorleven het paasverhaal
2e collecte Tuinonderhoud

 
Dinsdag 16 april Dinsdag 16 april

Dinsdag 16 april, 19u Oecumenische vesper
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Centraal thema: de kruiswoorden van Jezus.
Dit keer: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

 
Donderdag 18 april Donderdag 18 april

Donderdag 18 april, 19u Witte donderdag; Heilig Avondmaal
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e Lezing Exodus 12: (1)15-20
2e Lezing Johannes 13: 1-15
Collectes:  
1e collecte Epafras

 
Vrijdag 19 april Vrijdag 19 april

Vrijdag 19 april, 19u Goede vrijdag
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Exodus 12: (1)21-28
2e Lezing Hosea 6: 1-6
3e lezing Johannes 18: 1-19,42

 
Zaterdag 20 april Zaterdag 20 april

Zaterdag 20 april, 10u Morgengebed; Stille Zaterdag
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Ds.A.J. Stein en Liturgie commissie
 
Zaterdag 20 april, 22u Paaswake; Heilig Avondmaal
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen Diverse lezingen uit het oude en het nieuwe testament
1e collecte Vluchtelingenwerk Haaksbergen
2e collecte Kerktelefoon

 
Zondag 21 april Zondag 21 april

Zondag 21 april, 10u Pasen
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 51: 9-11
2e Lezing Johannes 20: 1-18
Collectes:  
1e collecte KiA collecte Zending: versterk de kerk in Pakistan
2e collecte Onderhoud interieur

 
Zondag 28 april Zondag 28 april

Zondag 28 april, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. O. Haasnoot
Lezingen:  
1e Lezing Genesis 28: 10-22
2e Lezing Lucas 24: 13-35
Collectes:  
1e collecte KiA collecte Zending: versterk de kerk in Pakistan
2e collecte Onderhoud interieur

 
Zondag 5 mei Zondag 5 mei

Zondag 5 mei, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Jeremia 32: 36-41
2e Lezing Lucas 24: 35-48
Collectes:  
1e collecte KiA Noodhulp (Syrië)
2e collecte Orgelonderhoud

 
Zondag 12 mei Zondag 12 mei

Zondag 12 mei, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e Lezing Numeri 27: 12-23
2e Lezing Johannes 10: 22-30
Collectes:  
1e collecte JOP: Op school het geloof ontdekken
2e collecte Vorming en Toerusting