Rooster Rooster
Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier).
 
Zondag 26 mei Zondag 26 mei
Zondag 26 mei, 10u Dienst; bevestiging diakenen
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e Lezing Joël 2:21‐27
2e Lezing Johannes 14: 23 - 29
Collectes:  
1e collecte Zonnebloem afdeling Haaksbergen
2e collecte Plaatselijk Jeugdwerk

Locatie: Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
19u Taizé-vesper
 
Donderdag 30 mei Donderdag 30 mei
Donderdag 30 mei, 9u30 Hagenpreek; fietstocht start om 8u bij de Protestantse kerk
Locatie Boerderij Fam. Vedders, Laakmorsweg
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing 2 Koningen 2:1-15
2e Lezing Lucas 24,49‐53
Collectes:  
1e collecte Sensoor telefonische hulpdienst
2e collecte Kerkmuziek
 
Zondag 2 juni Zondag 2 juni
Zondag 2 juni, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e Lezing Samuël 12:19b‐24
2e Lezing Johannes 14:15-21
Collectes:  
1e collecte Diaconaal Fonds Militairen
2e collecte Tuinonderhoud
 
Zondag 9 juni Zondag 9 juni
Zondag 9 juni, 10u Pinksteren
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e Lezing Joël 3:1-5
2e Lezing Handelingen 2:1-11
3e lezing Johannes 20: 19 -23
Collectes:  
1e collecte KiA Pinksterzending (China; bijbelverzending op het platteland)
2e collecte Ouderenwerk
 
Zondag 16 juni Zondag 16 juni
Zondag 16 juni, 10u Trinitatis- Zondag Driëenheid. Heilig Avondmaal
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Spreuken 8:22-31
2e Lezing Johannes 3:1-16
Collectes:  
1e collecte Project Rod & Marja Boatman-Glashouwer: Hulp in Kitwe, Zambia
2e collecte Techniek