Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
26 maart Oec. Vesper 19u00  
31 maart Dienst 10u00 Ds. A.J. Stein
2 april Oec. vesper 19u00  
7 april Dienst 10u00 Mw. ds. H.J. Elzenga

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

terug