Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken
Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
8 sep Dialectdienst 10u00 Dhr. G. Bouwhuis
15 sep Startzondag 10u00 Ds. A.J. Stein
22 sep Oecum. vredesdienst 10u00 Mw. Ds. H.J. Elzenga
Pastor M. Dijkman
29 sep Afscheid ds. G.J. Bouwmeester 10u00 Ds. G.J. Bouwmeester
Ds. A.J. Stein
6 okt Bijzondere dienst 10u00 Mw. Ds. H.J. Elzenga

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).
terug