Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken
Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
21 juli Dienst 10u00 Ds. A.J. Stein
28 juli Heilig Avondmaal 10u00 Mw. ds. H.J. Elzenga

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).
terug