Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken
Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
17 nov Dienst 10u00 Ds. A.J. Stein
24 nov Laatste zondag
kerkelijk jaar
10u00 Mw. ds. H.J. Elzenga

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).
terug