Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken
Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
26 mei Bevestiging
diakenen
10u00 Ds. A.J. Stein
26 mei Taizéviering mmv Taizékoor 19u00  
30 mei Hagenpreek
Boerderij Vedders
Laakmorsweg
9u30 Mw.ds. H.J. Elzenga
2 juni Dienst 10u00 Ds. A.J. Stein

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).
terug