Kinderkerstfeest Kinderkerstfeest
24 december is er om 19:00 uur een kinderkerstviering in de protestantse kerk aan de Jhr. Von Heijdenstraat.

Met het oog op deze kinderkerstvieringen drie dingen:
- kinderprojectkoor
- wie kunnen er helpen om thuis (eenvoudige) kostuums te naaien ?
- wie komt 7 november 20:30 helpen voorbereiden?

kinderprojectkoor
Als alles gaat zoals we hopen kan het kinderprojectkoor op Kerstavond van zich laten horen.
Dit projectkoor start 31 oktober. Het repeteert 7x op donderdagmiddag van 15:00 – 16:00 uur in de Richtershof o.l.v. Marion Röber. Na de geslaagde kindersing-in op 15 september hebben we goede moed dat het projectkoor van de grond komt. Begin november weten we waar we op dit punt aan toe zijn.
 Breng dit projectkoortje gerust onder de aandacht van (ouders van) 7 tot en met 11 jarigen. Elk kind dat zingen leuk vindt, kan meedoen.

Wie kunnen er helpen om (thuis) eenvoudige kostuums te naaien?
Het is nu nog een beetje een als-dan vraag.
Maar als we het projectkoor in de benen krijgen dan zouden we nog wel eens eenvoudige engelen-/herders kostuums nodig kunnen hebben. Vast en zeker zijn er mensen die handig zijn met de naaimachine en daar dan bij willen helpen.
Het volgend kerkblad is te laat om dit aan te zwengelen, daarom stellen we deze vraag nu alvast. Ook al is het nu nog een als-dan vraag.
Lijkt het je wel wat om eenvoudige verkleedkleren te naaien, meldt dan alsjeblieft je/uw beschikbaarheid (naam, telnr. en emailadres) aan ondergetekende. Dan noteren we je naam en neemt een van de kindernevendienstleiding -of ik- contact op voor een werkbespreking als de verkleedkleren echt nodig blijken. Het gaat om eenvoudige kostuums en hoogstwaarschijnlijk ook om thuiswerk dat je kunt doen op de momenten dat het jezelf uitkomt.

voorbereidingsbijeenkomst kinderkerstfeest
Donderdagavond 7 november 20:30 gaan de kindernevendienstleiding en ds. Job Stein in de Richtershof om tafel om de kinderkerstviering verder uit te werken en in te kleuren. Zij zouden het leuk vinden als daar wat mensen bij aanschoven. Met z’n vieren, vijven of zessen ben je creatiever dan met z’n drieën. En vele handen maken ook nog eens licht werk.

Job Stein

 
terug