di 2 oktober 2018

Lectio Divina

Locatie: 
  achter de kerk in Usselo, in de Consistorie of de Gerfkamer
Tijdstip: 
 19:00

Lectio Divina
of aandachtig Bijbellezen.

Lectio Divina is ontstaan in de kloosters. Het bestaat uit vier onderdelen:
1. Lectio: Het lezen
2. Meditatio: Hoe komt de tekst bij je binnen?
3. Oratio: Gebed als samenspraak met God
4. Contemplatio: Wat valt er bij je binnen? Wat heeft dit met je gedaan, met eventueel daarop volgend
5. Actio: Waarmee wil ik iets gaan doen?

Daar hoort geen achtergrondinformatie bij, maar soms is het vanuit onze protestantse manier van Bijbellezen wel goed, is onze ervaring, om een paar vragen aan de orde te laten komen.
We zullen op 21 augustus lezen uit Psalm 84: 1-8. Ds. Haasnoot zal enige informatie geven over de achtergrond van de psalm, waarna we in stilte horen wat deze psalm ons te zeggen heeft.
We brengen daarna, ook in stilte, wat we aan God zouden willen vragen of waar we God gemist hebben.
Vervolgens praten we na over wat deze psalm met ons gedaan heeft.
De volgende avond, 2 oktober, gaat het over Psalm 84:9-13.

Begeleider: ds. Olaf Haasnoot
Data: dinsdag 21 augustus, 2 oktober, enzovoort .
Tijd: aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: achter de kerk in Usselo, in de Consistorie of de Gerfkamer
Opgave: tel.: 06 33190 645, ds. Olaf Haasnoot (vóór 21 augustus)
 

terug