Leven met verlies Leven met verlies
De dood van een dierbare is een onomkeerbaar verlies en kan diepe sporen achterlaten. leder rouwproces is anders en alleen gaandeweg leer je wat voor jou goed is. Toch kan het heilzaam en troostvol zijn om er met anderen over te spreken. We zullen uiteraard ook spreken over onze weerbaarheid en veerkracht en de rol die het geloof mogelijk hierbij speelt. Er zal ingespeeld worden op de wensen van de betreffende deelnemers t.a.v. de bespreking van bepaalde thematiek.

Begeleiding: ds. Gonda Elzenga en mw. E Holtslag
Data: dinsdagmorgen 12 februari, 12 maart en 9 april
Tijd: van 13:30 uur tot 15 uur
Locatie: Gemeentecentrum Maranathakerk, Enschedesestraat 16
Opgave per email of telefoon: nl of tel.; 06 575 41783 (vooraf)
terug