Ordes van dienst Ordes van dienst
Afgezien van de orde bij bijzondere diensten, wordt in principe bij elke dienst uit een van de twee standaard ordes waarover bij de fusie is gesproken gekozen. Deze beide standaarden zijn beschreven in dit document.
 
Antependia Antependia

De liturgische kleden over de avondmaalstafel.

Sinds advent van 1988 gebruiken we in onze kerkdiensten kleden die over de avondmaalstafel hangen, ook wel antependia genaamd. De kleden zijn gemaakt door een aantal dames uit onze gemeente naar ontwerpen van mevr. Stokhof de Jong. In dit artikel vatten we nog eens samen waarom we de kleden gebruiken en wat de betekenis is van de afbeeldingen die er op zijn aangebracht.

Waarom liturgische kleden.

"De gegevens over het gebruik van liturgische kleuren geven pas vanaf de negende eeuw enig inzicht daarin. Over de tijd daarvoor weten we weinig, alhoewel het zeker is dat kleuren al voor die tijd een rol speelden bij b.v de kleding voor de priesters en de doeken voor de altaartafel. In de twaalfde eeuw kwam in de kerk van het Westen een vaste ordening voor het gebruik van liturgische kleuren die vanaf de dertiende eeuw wordt gevolgd.
In de kerken van de Reformatie werd ook wat kleur betreft grote soberheid in acht genomen. Alleen bij de viering van het Heilig Avondmaal wordt een wit kleed over de tafels gelegd waaraan de maaltijd gevierd wordt. In de twintigste eeuw komt daarin verandering. Met de ontwikkeling van de oecumenisch-protestantse eredienst groeit ook de aandacht voor de kleuren van het kerkelijk jaar. In veel reformatorische kerken komen doeken (antependia, letterlijk: voorhangsels) voor tafel, kansel en (eventueel) lezenaar. De kleuren daarvan zijn niet willekeurig, maar hebben een symbolische betekenis en sluiten aan bij de gang van het kerkelijk jaar, de feesten en het rooster van lezingen.

In menige kerk, en ook bij ons, wordt een gekleurde loper over de avondmaalstafel gebruikt om aan te geven wat het karakter is van de eredienst. Verder draagt de voorganger een stola in dezelfde kleur als het antependium."

lees meer »
 
Liturgische kleuren Liturgische kleuren

Liturgische kleuren

 

 

lees meer »