Liturgische schikkingen Liturgische schikkingen
Zoals gebruikelijk in de 40-dagentijd, staat er elke kerkdienst een nieuwe schikking opgesteld. Hieronder zijn ze opgesomd, met ernaast de tekst.
Het centrale thema is "Levenskracht".

 
1e zondag (10 maart): Leven
Lucas 4:1-13

Áls u de zoon van God bent,
beveel die steen dan in een
brood te veranderen’.
Er staat geschreven:
“De mens leeft niet van brood alleen.”


Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn.

Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel te weerstaan.

(LB 538, tekst Willem Barnard)

 
2e zondag (17 maart): Licht zien
Lucas 9:28-36

Petrus en de beide anderen
waren in diepe slaap gevallen;
toen ze wakker schoten,
zagen ze de luister
die Jezus omgaf en de twee
mannen die bij hem stonden.
Door een stralenkrans omgeven
Licht uit licht en eeuwigheid (…)
Zo wordt God in glans gekend:
Hij het licht van ons verlangen.

(LB 545 vertaling Jan Willem Schulte Nordholt)

 
3e zondag (24 maart) Kansen geven
Lucas 13:1-7

Laat de vijgenboom dit jaar nog staan,
zodat ik de grond eromheen
kan omspitten en bemesten.

Een mens te zijn op aarde
is spitten en bemesten,
kansen geven,
verantwoordelijkheid nemen
om leven vrucht te laten dragen.

 
4e zondag (31 maart) Verzoenen met verleden
Lucas 15:11- 32

Zoals de regen onverwacht
een moede aarde nieuwe
krachten brengt,
zoals een bedding leeg en droog
plots volstroomt en leven brengt,
zo is mijn God, zo overkomt hij mij
(…)
ik hef het hoofd
en ik sta op,
de dood ontkomen.


(LB 929 tekst Sytse de Vries)

 
5e zondag (7 april) Herbeginnen
Lucas 20:9-19

De steen die de bouwlieden
hadden afgekeurd,
die is de hoeksteen geworden.

Mij schiet één enkel woord
te binnen: herbeginnen (…)
ik wil gestorven zijn
en weer ontstaan.

(Neeltje Maria Min)

 
6e zondag (14 april): Komen in vrede
Lucas 19:29-40

Ze riepen: ‘Gezegend hij
die komt als koning,
in de naam van de Heer!
Vrede in de hemel en eer aan de allerhoogste!’
Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus:
‘Meester, berisp uw leerlingen’.
Maar hij antwoordde:
‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen,
dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd, (…)
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt.
(LB 538 tekst Willem Barnard)
Witte Donderdag (18 april)


Hij onthaalde ons aan tafel (…)
Niet alleen zijn vrienden
kregen deze zegen,
hij omarmt ook ons,
bedient ons in zijn liefde
en omvat in dit gebaar de
hele aarde.                     

(LB 567 vertaling Andries Govaart)

 
Goede Vrijdag (19 april)


De schaduw, de verblinding,
de koorts, de open wond:
verzoen me en verbind mij,
spreek mij gezond.

Maak heel wat is gebroken,
herstel in ons uw leven,
uw levenskracht.

(Uit: Uit Aarde, Docete, 2016)

 
Pasen (21 april)
Het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen (…)
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen
en leven.

(LB 608 tekst Huub Oosterhuis)


 
terug