Nieuw te vormen Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse Nieuw te vormen Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse
Beide kerkenraden hebben hun gemeenteleden erop gewezen, dat zij aanbevelingen kunnen doen van kandidaten voor de functies van voorzitter, scriba, wijkouderlingen en jeugdouderling. Hierop zijn geen schriftelijke aanbevelingen binnengekomen. Gelukkig is het gezamenlijk moderamen erin geslaagd een deel van de genoemde vacatures in te vullen Door beide kerkenraden wordt als nog te bevestigen voorzitter voorgesteld de heer Chido van den Hout. De huidige scriba van de Hervormde gemeente, de heer Fred Groot Nibbelink heeft zich bereid verklaard, nog minimaal voor één jaar als scriba van de nieuwe gemeente aan te blijven. In verband met een vacature bij de diaconie heeft mevrouw Riet Bouwhuis-Staman bereid verklaard deze te willen invullen. Alvorens de nieuwe voorzitter en de nieuwe diaken kunnen worden bevestigd, zijn gemeenteleden in de gelegenheid om voor 1 augustus 2016 hiertegen schriftelijk en met redenen omkleed en ondertekend bezwaar in te dienen bij de scriba van hun kerkenraad. Op woensdag 31 augustus om 19.30 uur worden de fusie stukken getekend in de Richtershof in aanwezigheid van de notaris en beide kerkenraden en voor deze feestelijke bijeenkomst worden alle gemeenteleden uitgenodigd.
Op zondag 4 september, fusiezondag, wordt in de dienst stil gestaan bij het samengaan van de Gereformeerde Kerk te Haaksbergen en de Hervormde Gemeente te Haaksbergen-Buurse, de nieuwe ambtsdragers bevestigd en afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers. Na de dienst is er tijdens een receptie gevolgd door een buffet in de Richtershof gelegenheid tot het feliciteren en afscheid nemen van de betrokken ambtsdragers. Uiteraard kunnen we na een lange periode van voorbereiding om te komen tot het samengaan van beide kerken elkaar ook onderling feliciteren. Ook gemeenteleden, die door omstandigheden de dienst niet hebben kunnen bijwonen, zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

Namens de voorzitters van beide kerkenraden, Gert Stam en Daan van Oosten

(gepubliceerd op 18 juli 2016)
terug