Ongemakkelijke bijbelteksten Ongemakkelijke bijbelteksten

Er zijn nogal wat teksten in de bijbel die je op z’n minst ‘ongemakkelijk’ zou kunnen noemen. Ze komen zowel in het Oude als Nieuwe Testament voor. In het Oude Testament zijn het o.a. geweldteksten en in het Nieuwe Testament zijn het meerdere uitspraken van Jezus en Paulus, die ons vreemd overkomen.
De deelnemers van de groep hebben ook zelf inspraak in welke teksten ze graag willen bespreken.

Begeleider: ds. Gonda Elzenga
Data: 5/10, 2/11, 7/12, van 10.00 tot 11.30.
Bij genoeg belangstelling zal er ook op maandagavond een gesprekskring zijn.
Opgave ds. Gonda Elzenga (053-5382622 of 06-57541783) of

terug