De voortgang van ons verhaal van de toekomst De voortgang van ons verhaal van de toekomst

WERKGROEP IMPLEMENTATIE, FEBRUARI 2023
De Werkgroep Implementatie Organisatie Ontwikkeling is op volle sterkte. De organisatie onwikkeling komt op gang.

Er is een begin gemaakt met veranderingen die de Protestantse Gemeente toekomstbestendig maken. Met als doel “de rijkdom die het christelijk geloof in zich bergt te behouden.”

Lees meer.
 
Ons verhaal van de toekomst Ons verhaal van de toekomst

FOTO: CAMARGUE, FRANKRIJK, MAART 2023
Hoe ziet onze toekomst eruit? Uw toekomst, mijn toekomst? Laat u inspireren door ons verhaal van de toekomst. Lees meer.

Hoe zijn we op ons verhaal uitgekomen?
Plan voor Organisatieontwikkeling. Lees meer


Tekst website organisatieontwikkeling. Lees meer