Actuele Ontwikkelingen (2) Actuele Ontwikkelingen (2)
(December 2017)
Het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) heeft ons toestemming gegeven om te gaan werken met 1,7 fte predikant. Daarop heeft de kerkenraad in haar vergadering van 16 november jongstleden het voorgenomen besluit, om het dienstverband van ds. Elzenga met 0,3 fte tijdelijk uit te breiden naar 0,7 fte, bekrachtigd.

In dezelfde vergadering deed het moderamen verslag van haar bezoek aan PKN centraal in Utrecht, een week eerder. Het moderamen heeft in Utrecht uitgebreid gesproken met een ter zake kundige over de mogelijkheden van, en onze ideeën over, een interim-predikant. Het was een prettig gesprek, waarbij duidelijk werd dat zo'n interimmer ons goed kan helpen met beleidszaken. Voor hulp bij het dagelijkse pastorale werk moeten we iemand anders zoeken. Enkele dagen later kregen we de naam van een interim-predikant, die wellicht aan onze eisen zou voldoen. Nadat de kerkenraad groen licht had gegeven, is zij door ons benaderd. Inmiddels heeft een kennismakingsgesprek met haar plaatsgevonden.

We zullen nu onze indrukken terugmelden naar de kerkenraad en ons beraden over vervolgstappen. Voor hulp bij het pastoraat zullen we een predikant uit de omgeving vragen om tijdelijk enkele dagdelen per week in onze gemeente te gaan werken.
Ondertussen zijn we bezig met het voorbereiden van de volgende gemeenteavond, op maandag 11 december aanstaande. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: antwoorden op vragen die bleven staan uit de vorige gemeenteavond, de gemeente kennen in en horen over de stappen die de kerkenraad nu heeft genomen en/of denkt te gaan nemen en de begroting van de diaconie. Elders op deze website vindt u de officiële uitnodiging voor deze gemeenteavond.

Dan nadert ook het moment dat ds. Nico Pronk afscheid zal nemen. Op 7 januari zal hij voor het laatst voorgaan voor het begin van zijn emeritaat. Na afloop van deze dienst krijgt iedereen de gelegenheid om van hem afscheid te nemen, tijdens een informeel samenzijn in de Richtershof. 

Fred Groot Nibbelink, scriba
terug