Op weg naar de zondag Op weg naar de zondag

De voorbereiding van de zondagse eredienst is voor de predikant/pastor een intensief proces. In de kring ‘op weg naar de zondag’ worden de gemeenteleden bij de voorbereiding betrokken. Samen zullen we de schriftlezingen van het oecumenisch leesrooster lezen en bespreken. Tevens zullen we er liederen bij zoeken en eventueel nog bijzondere toepassingen bij bedenken.
Begeleider: ds. Gonda Elzenga
Data: maandagavond 25 september, 16 oktober, 27 november. Bij genoeg interesse zal deze kring ook in 2018 voortgezet worden.
Tijd: 19.30-21.00
Locatie: Gemeentecentrum Maranathakerk, Enschedesestraat.
Opgave vooraf: of 053-5382622 of 06-57541783)

terug