Op weg naar de zondag Op weg naar de zondag
De voorbereiding van de zondagse eredienst is voor de predikant/pastor een intensief proces. In de kring 'Op weg naar de zondag' worden de gemeenteleden bij de voorbereiding betrokken, Samen zullen we de schriftlezingen van het oecumenisch leesrooster lezen en bespreken.

Begeleider: ds. Gonda Elzenga
Data: enkele malen per jaar op de maandagavond. Start 8 oktober
Tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
Locatie: Gemeentecentrum Maranathakerk, Enschedesestraat 16 .
Opgave per email of telefoon: of 06 575 41783
terug