Ouderen pastoraat Ouderen pastoraat
Gemeenteleden vanaf 80 jaar vallen onder het ouderenpastoraat. Het ouderenpastoraat wordt verzorgd door de dames Molderink en Klumpers en dhr. Keller. Zij vallen dus niet meer onder een wijkouderling.
 
Taken van de pastoraal ouderenwerker
 • bezoekt gemeenteleden, die uit het ziekenhuis ontslagen zijn, of thuis lang ziek liggen (in overleg met predikant en bezoeker)
 • bezoekt gemeenteledenbij overlijden van een familielid of in andere probleemsituaties . (in overleg met predikant en bezoeker)
 • is aanwezig bij rouwdiensten/crematie
 • bezoekt op verzoek
 • coördineert het bezoekwerk dat gedaan wordt door de ouderenbezoekers
 • organiseert ontmoetingsavonden voor debezoekers
 • assisteert de predikant bij activiteiten(gespreksgroepen) in de wooneenheden.
 
Ouderenbezoeker.
Onze gemeente kent al jaren een grote groep bezoekers. Door bovenstaande veranderingen zal in de loop van het jaar een herverdeling van taken plaatsvinden voor de bezoekers van een bepaalde wijk en de ouderenbezoekers.
 
Taken ouderenbezoeker:
Het bezoeken van:
 • jarigen vanaf 81 jaar elk jaar
 • chronisch zieken
 • mensen die extra aandacht nodig hebben meerdere keren per jaar
 • zieken in overleg met de pastoraal ouderenwerker
Let wel, bestaande contacten worden zoveel mogelijk gehandhaafd.
 
Denkt U/jij nu: Ik zou ook wel een steentje bij willen dragen aan het ouderenpastoraat door per jaar een aantal verjaardagbezoeken af te leggen, neem dan gerust contact op met Mannie Molderink of Riek Klumpers voor verdere informatie.(mannie.molderink@home.nl/5728029 of riek.klumpers@kpnmail.nl/5729532)

 
terug