Over de “Nashville-verklaring”. Over de “Nashville-verklaring”.

Recent heeft een groep christenen van hoofdzakelijk orthodoxe of reformatorische signatuur de publiciteit gezocht met de zogenaamde “Nashville-verklaring”.

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse spreekt geen waardeoordeel uit over de seksuele geaardheid van mensen noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Binnen onze geloofsgemeenschap hebben wij het standpunt dat ieder mens mag zijn wie hij of zij is en dat houdt ook in dat ieder mens zijn eigen gevoelens mag volgen. Mensen met een homoseksuele of andere geaardheid maken volledig deel uit van onze geloofsgemeenschap. De kerkenraad neemt dus afstand van de “Nashville verklaring”.

Het zou kunnen dat mensen persoonlijk geraakt zijn door de publiciteit of er verdriet door hebben. Wij nodigen hen uit om de predikant of een van onze ambtsdragers te benaderen voor een gesprek.

Namens de kerkenraad, Chido van den Hout (preses) en Piet van Genderen (scriba).

terug