Sterke vrouwen in Papoea Sterke vrouwen in Papoea
Sterke vrouwen in de kerk in Papoea, Indonesië.
Opgericht door de Evangelische Kerk van Papoea

De afkorting P3W staat voor drie keer een P met daarachter een W: 
  • Pusat (centrum)
  • Pembinaan (toerusting)
  • Pengembangan (vorming)
  • Wanita (vrouwen).
Het centrum is 1962 opgericht door de Evangelische Kerk van Papoea, de Gereja Injil di Tanah Papua (GKI). De organisatie heeft 29 medewerkers in dienst (12 vast en 17 tijdelijk), die worden betaald door de Evangelische Kerk van Papoea. Daarnaast werken er veel vrijwilligers, o.a. bij de alfabetiseringscursussen. Een van de werkers van het eerste uur is Marijke Werimon. Zij werd in 1971 door Kerk in Actie uitgezonden naar Papoea en woont er nog steeds. Jarenlang runde zij het vrouwenwerk op Papoea. Inmiddels heeft ze het stokje overgedragen aan een jongere generatie, maar op de achtergrond is Marijke nog steeds als stille kracht aanwezig. Zij is nu buitengewoon uitgezonden medewerker van Kerk in Actie.
Veel Papoea's voelen zich achtergesteld

Hoewel moderne technieken in rap tempo Papoea veroveren, blijft het land op achterstand staan.
In de afgelopen vijftig jaar is het onderwijs in Papoea achteruit gegaan, met name in de kleine afgelegen dorpen waar de meeste Papoea’s wonen. Sommige dorpen zijn alleen te voet of per boot te bereiken. Daardoor is het lastig is om de gezondheidszorg en het onderwijs overal draaiende te houden. Maar ook door slecht bestuur: onkunde, corruptie, en desinteresse. Er is veel werkloosheid en generaties Papoea’s gaan verloren door gebrek aan onderwijs. De economie is vooral in handen van immigranten uit andere delen van Indonesië. De Papoea’s voelen zich bedreigd en achtergesteld in hun eigen land. Het is dus hard nodig dat P3W vrouwen mobiliseert om mee te helpen aan de ontwikkeling van hun eigen dorp of kerk.
terug