Paaskaars Paaskaars

De paaskaars dit jaar zelf versieren, is goed gelukt. Een tiental gemeenteleden, jong en oud, hebben onder de deskundige leiding van Jeanette van Embden een mooi stukje werk geleverd. In de Paasmorgendienst werd uitleg gegeven door Anne ter Welle, wat de betekenis is van de afbeeldingen op de grote kaars en op de kaars voor de kindernevendienst.
De reacties van de gemeenteleden waren zeer positief. Op de foto ziet u dat samen iets doen saamhorigheid brengt en dit de betrokkenheid bij onze kerk ten goede komt. Namens de kerkrentmeesters willen we een ieder hartelijk danken, die hieraan hebben meegewerkt.
Karel van der Lecq
 
Anne ter Welle gaf de volgende uitleg:
Zaterdag 18 maart, zijn we met een aantal gemeenteleden, onder leiding van Jeanette van Emden, bij een gekomen om deze paaskaarsen te maken. We hebben allereerst allen een ontwerp gemaakt voor beide paaskaarsen en zijn toen aan de slag gegaan. Ik zal nu eerst de ontwerpen op de grote paaskaars nader toelichten.
 
Daar ziet u ten eerste een kruis met bladeren, deze is afkomstig uit het ontwerp dat ik had gemaakt. Ik had voor dit kruis in mijn ontwerp gekozen, omdat ik de combinatie erg mooi vind, omdat deze twee tegenstellingen in zich heeft. De bladeren en het kruis, zou je kunnen zien als een boom, voor mij een teken van leven. Tegelijkertijd vertegenwoordigt of symboliseert het kruis ook onherroepelijk de kruisdood van Jezus. We vonden vanwege deze betekenissen dat dit kruis met bladeren goed op de paaskaars zou passen.


 

terug