Over het pastoraat; omzien naar elkaar

Over het pastoraat; omzien naar elkaar
Het "omzien naar elkaar" heeft betrekking op het meeleven van leden van de gemeente, met andere mensen binnen de gemeente die in bijzondere of belastende situaties verkeren.
lees meer »
 
Bezoekdienst van de kerk; ouderenpastoraat

Bezoekdienst van de kerk; ouderenpastoraat
Een groep vrijwilligers (circa drieëntwintig personen) die zelf het contact onderhouden van de kerkelijke gemeente met alle leden van tachtig jaar en ouder (voor alle wijken).
lees meer »
 
Help, ik ben hier nieuw

Help, ik ben hier nieuw
Bezoekgroep voor wie nieuw is in de gemeente Haaksbergen als welkom in onze kerkelijke gemeente.
lees meer »
 
Bewonersophaaldienst De Wiedenhof

Bewonersophaaldienst De Wiedenhof
Eenmaal per maand op zaterdagochtend is er een protestantse kerkdienst in het Grand Café van zorginstelling De Wiedenhof.  Daarvoor worden de bewoners uitgenodigd, opgehaald, begeleid en weer teruggebracht door vrijwilligers naar hun afdelingen.
lees meer »
 
Wijkouderlingen en predikanten in het pastoraat.

Wijkouderlingen en predikanten in het pastoraat.
Onze kerkelijke gemeente is, voor het pastoraat, in vijf wijken verdeeld. Elke wijk bestaat uit straten. Voor elke wijk staat een predikant, ondersteund door een ouderling, opgesteld. U kunt hen benaderen in geval u, voor u zelf of een familielid, een contact voor pastorale zorg op prijs stelt.
lees meer »