Bezoekdienst van de kerk; ouderenpastoraat

Bezoekdienst van de kerk; ouderenpastoraat
Heeft u interesse om, namens de kerk, contacten te onderhouden met onze leden (van 80 jaar en ouder)? Bij gelegenheden als verjaardagen & jubilea en in geval van ziekte of andere problemen of als er extra aandacht nodig is. Neem dan contact op met ouderenpastoraat 
 
Bewonersophaaldienst De Wiedenhof

Bewonersophaaldienst De Wiedenhof
Heeft u interesse in het begeleiden van bewoners naar kerkdiensten in het Grand Café van zorginstelling De Wiedenhof (eenmaal per maand)? Meld u aan bij onze contactperoon: Mw. M. (Mannie) Molderink.