Namen kerkenraad

Namen kerkenraad
PREDIKANT
Ds. A.J. (Job) Stein,   T: 053-573 8956 , @: j.stein@pkn-haaksbergen.nl

PRESES
Dhr. M.A. (Chido) van den Hout, T: 053-572 2563, @: c.vandenhout@pkn-haaksbergen.nl
 
OUDERLING SCRIBA (vacante plaats)
In voorkomende gevallen kan contact opgenomen worden met:
Mw. I. (Ingrid) Beumer, T: 06-4735 0506, @: i.beumer@pkn-haaksbergen.nl
 
OUDERLINGEN PASTORAAT
Mw. J.J. (Jannie) de Greef (voorzitter), T: 053-574 1151/06 5496 4603, @: j.degreef@pkn-haaksbergen.nl
Mw. R. (Ria) Slingerland-Slothouber, T: 053-572 6901, @: r.slingerland@pkn-haaksbergen.nl
Dhr. P. (Piet) Singels, T: 053-851 1219, @: p.singels@pkn-haaksbergen.nl
Dhr. R.A. (Robert) Habing, T: 06-2692 7907, @: r.habing@pkn-haaksbergen.nl
Mw. G. (Gea) ter Heide, T: 06-5558 2946, @: g.terheide@pkn-haaksbergen.nl
Mw. J. (Janneke) Loorbach, T 053-572 6882/06-2720 3030, @ j.loorbach@pkn-haaksbergen.nl

Pastoraal ouderenwerkers (geen lid kerkenraad, maar wel lid van ouderlingen beraad).
Verpleegtehuis Wiedenhof
Mw. M. (Mannie) Molderink - Miedema, T: 053-572 8029/06-4567 9469, @:  m.molderink@pkn-haaksbergen.nl
Het Saalmerink
Mw. H. (Herma) Lubbersen - Odink, T: 053-572 7062  

OUDERLINGEN DIAKENEN
Dhr. J. (Jan) Tijink (secretaris), T: 06-15385966, @: jan.tijink@pkn-haaksbergen.nl 
Dhr. J.H. (Johan) Niemans (penningmeester), T: 053-433 3987, @:  j.niemans@pkn-haaksbergen.nl
Dhr. A. (Albert) Baas,T: 053-572 1129,  @: a.baas@pkn-haaksbergen.nl
Mw. J. (Joske) Müller-Harkink (voorzitter),T: 053-572 2568, @: j.muller@pkn-haaksbergen.nl
Mw. A. (Aly) van der Weiden-Huisken, T: 053-572 4850, @: a.van.der.weiden@pkn-haaksbergen.nl
Mw. J. (Janni) Tijink-ter Avest,T: 06-37299989  @: janni.tijink@pkn-haaksbergen.nl
Dhr. (C) Christiaan Kramer, T:06-5311 1497 @: c.kramer@pkn-haaksbergen.nl

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER
Dhr. D.J. (Derk) Klumpers(voorzitter), T: 053-572 9532, @: d.klumpers@pkn-haaksbergen.nl
Dhr. H. (Henk) ter Welle (secretaris), T: 053-572 2841, @: h.ter.welle@pkn-haaksbergen.nl 
                           
Geen lid van de kerkenraad, maar wel lid van het college van kerkrentmeesters

Dhr. H. (Hans) van Embden (penningmeester), T: 053-572 8532/06-5496 8981, @: h.van.embden@pkn-haaksbergen.nl
Mw. J.I. (Josine) van Ulden, @: j.van.ulden@pkn-haaksbergen.nl
Dhr. H.J. (Herman) Wormgoor, @: h.j.wormgoor@pkn-haaksbergen.nl
terug