Privacyverklaring Privacyverklaring

Dit privacystatement Is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse.

Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse
Jhr Von Heijdenstraat 8
7481ED Haaksbergen

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse verstrekt. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom/wanneer zijn deze gegevens nodig

De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk Is toegestaan, wettelijk verplicht Is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen

De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig Is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse".  Die zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

terug