Kerkblad Kerkblad

Alles wat u op kerkelijk gebied van onze gemeente zou willen weten.

Het Kerkblad van de Protestantse Gemeente Haaksbergen -
 Buurse verschijnt tien tot elf keer per jaar. Sluitingsdatums voor kopij treft u aan in de agenda.

De redactie bestaat uit Gerrie Verbeek - Klandermans, Herman Sieverink, Diny Verwer - Hesselink, Tjeerd Canrinus, Dick van Harten, Chido van den Hout.

Voor publicatie is een drukploeg actief. 

Kopijadres: 
E-Mail: kerkblad@pkn-haaksbergen.nl

terug