Sobere Maaltijd Sobere Maaltijd
Zoals in voorgaande jaren gebruikelijk was, was er ook dit jaar een sobere maaltijd gepland in de 40dagentijd. Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus moest deze helaas afgelast worden. In eerste instantie is hij toen opnieuw gepland voor 20 mei. Maar ook op die datum kan de maaltijd niet doorgaan om dezelfde reden. Hopelijk kan hij later in het jaar alsnog plaats vinden.
Al kunnen we nu niet samen komen,  we kunnen ons toch solidair tonen met diegenen die het een stuk moeilijker hebben dan wij. Er zijn zoveel mensen in de derde wereld, in vluchtelingenkampen en op de vlucht voor oorlog en ander geweld, die ook  onze aandacht nodig hebben. Laten we zorgen, ook al hebben velen het ook moeilijk in Nederland, dat deze mensen niet in het “vergeetboek” raken. 
Namens de organisatie van de Sobere maaltijd.

Joske Müller-Harkink
terug