Maak van de kerk geen spoorzoeker Maak van de kerk geen spoorzoeker

(over wijzigingen in de gezinssituatie, gevallen van ziekte, ziekenhuis, verpleeghuis etc)

Vroeger werden alle wijzigingen in onze gezinssituaties, die gemeld werden aan de burgerlijke stand of het ziekenhuis, automatisch doorgegeven aan het kerkgenootschap.  Sinds de invoering van de wet op de persoonsregistratie mag dit niet meer vanwege de privacy.
Dit betekent, dat wij zelf de veranderingen hebben door te geven aan de kerkelijke gemeente. De geboorte van een kind, maar ook de verhuizing van het gehele gezin, of van een kind, dat op kamers gaat wonen. Meld het aan het kerkgenootschap, wanneer u prijs stelt op een blijvend contact.
Ook bij een opname in het ziekenhuis of verpleegtehuis horen wij dit graag van u. Weet u dat iemand het zelf niet door kan geven, neem dan contact op met de predikant of ouderling en vertel wat u weet. Wij willen als gemeente graag naar elkaar omzien in mooie en in moeilijke momenten van het leven. Daarom is het van het grootste belang, dat wij elkaar op de hoogte houden.

 

terug