Stand van Zaken Fusie Stand van Zaken Fusie
Samen op Weg
Stand van zaken rond de fusie
 
Na de formele goedkeuring van het Regionaal College van Beheerszaken liggen onze fusieplannen nu bij het Breed Moderamen van de Classis. Voor deze haar uiteindelijke goedkeuring verleent, moet er eerst een gemeentevergadering komen waarin de gemeente gehoord wordt. Is dit gebeurd en het verslag van deze vergadering naar het Breed Moderamen gestuurd, dan staat niets meer de fusie in de weg en kunnen de papieren zoals afgesproken op 31 augustus getekend worden.
Op het gezamenlijk moderamen is besloten om deze, hopelijk korte, vergaderingen, voor beide “bloedgroepen” apart, te houden op zondag 24 april na de kerkdienst. De gereformeerde gemeentevergadering zal vergaderen in de Richtershof en de hervormde gemeentevergadering in de kerk.
De koster zorgt in beide ruimtes voor koffie. Er is dus dit keer geen gezamenlijk koffiedrinken.

Fred Groot Nibbelink, scriba Hervormde Gemeente
Annie Hilberink, scriba Gereformeerde Kerk

 
(gepubliceerd op 19 april 2016)
terug