Start Stuurgroep Samen Op Weg Start Stuurgroep Samen Op Weg

Start stuurgroep Samen op Weg

Op 29 mei hebben wij als voorzitters van respectievelijk de Gereformeerde kerkenraad en de Hervormde kerkenraad formeel onderstaande opdracht aan de stuurgroep gegeven conform de afspraken die daarover zijn gemaakt:

De opdracht van de stuurgroep is aan de kerkenraden van de Hervormde Gemeente Haaksbergen-Buurse en van de Gereformeerde Kerk adviezen uit te brengen over het traject dat moet leiden naar één Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse en dit traject aan te sturen.

Taakomschrijving:
1. Een inventarisatie maken van alle activiteiten in de gemeentes. Advies geven over de toekomstige samenwerking en daarbij colleges, commissies en anderen aansturen.
2. Een voorstel van volgorde aangeven waarin de fases van samenwerking kunnen plaatsvinden. De stuurgroep zal in tussentijdse rapportages steeds de kerkenraden informeren over de voortgang van het proces.
3. Aan de kerkenraden een plan aanreiken om samen te komen tot een beleidsplan van de nieuw te vormen gemeente. De recente beleidsplannen kunnen hier wellicht toe bijdragen.
4. Afhankelijk van de status van samenwerking een mogelijke einddatum vaststellen.
5.   Tijdplan maken voor te houden vergaderingen van gezamenlijk moderamen.
6.   Verslagen sturen naar de scribae van beide kerkenraden. De kerkenraden zorgen
       voor gezamenlijke publicaties naar buiten.
7. Benoemen van een voorzitter, een secretaris en/of woordvoerder naar de
      kerkenraden van de stuurgroep.

De adviezen en voorstellen van de stuurgroep zullen aan de kerkenraden worden voorgelegd waar de uiteindelijke besluitvorming plaats zal vinden.
Gemeenteleden zullen gedurende het gehele proces regelmatig middels kerkblad of gemeenteavonden op de hoogte worden gehouden. Alvorens de afzonderlijke kerkenraden tot een definitief besluit kunnen komen zullen de gemeenteleden op een “eigen” gemeenteavond gehoord worden.

Wij zijn blij dat we mensen gevonden hebben die zich voor dit project willen inzetten.
De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:
- namens de Gereformeerde kerk: Ds. Elzenga, Hr. v.d. Giesen, Mw. Hilberink, Mw. De Ruiter, Hr. Somsen en Mw. Spit.
- Namens de Hervormde gemeente: Mw. De Greef, Hr. Koekkoek, Hr. Langerak, Hr. Scholl, Hr. J. Vedders  en ds. Wijnbergen.

Namens de beide kerkenraden wensen wij hen een goede en gezegende tijd toe.
Gert Stam, preses Gereformeerde kerkenraad
Nynke van Genderen, preses Hervormde kerkenraad


(gepubliceerd op 30 mei 2012)

terug