Uitnodiging afscheidsdienst mw. ds. H.J. Elzenga Uitnodiging afscheidsdienst mw. ds. H.J. Elzenga
De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de dienst waarin
ds. H.J. Elzenga
afscheid neemt van haar dienstwerk als gemeentepredikant in ons midden. De reden van haar afscheid is dat zij per 1 maart 2020 benoemd is als geestelijk verzorger bij Livio.
Voorganger in deze dienst is mw. ds. H.J. Elzenga. De losmakingswoorden zullen worden uitgesproken door ds. A.J. Stein.

De dienst vindt plaats op zondag 23 februari 2020 om 10:00 uur in de Protestantse kerk, Jhr. von Heijdenstraat 4 te Haaksbergen.
Na de dienst is er gelegenheid afscheid te nemen van ds. Gonda Elzenga in de Richtershof (naast de kerk) en een kop koffie of thee te drinken.
 
Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad
M.A. van den Hout, preses


Het beeld linksboven toont de houtsculptuur uit de Maranathakerk in Haaksbergen: Vader, Zoon, Heilige Geest
 
terug