Kerkdiensten in de kapellen van het Saalmerink en Wiedenhof Kerkdiensten in de kapellen van het Saalmerink en Wiedenhof

Vrijdag 16 augustus 2019
Saalmerink, 10u30 Ds. A.J. Stein
Wiedenhof, 16u15 Ds. A.J. Stein

Vrijdag 30 augustus 2019
Saalmerink, 10u30 Ds. G.J. Bouwmeester; Heilig Avondmaal
Wiedenhof, 16u15 Ds. G.J. Bouwmeester; Heilig Avondmaal

Vrijdag 13 september 2019
Saalmerink, 10u30 Mw. ds. H.J. Elzenga
Wiedenhof, 16u15 Mw. ds. H.J. Elzenga

 
Vrijdag 27 september
Saalmerink, 10u30
Ds. G.J. Bouwmeester
laatste keer dat ds. Bouwmeester voorgaat voor zijn pensionering
Zaterdag 28 september,
Wiedenhof, 10u30
Ds. G.J. Bouwmeester
laatste keer dat ds. Bouwmeester voorgaat voor zijn pensionering
terug