Kerkdiensten in de kapellen van ´t Saalmerink en Wiedenhof Kerkdiensten in de kapellen van ´t Saalmerink en Wiedenhof

Vrijdag  24 mei 2019
Saalmerink, 10u30 Ds. G.J. Bouwmeester
Wiedenhof, 16u15 Ds. G.J. Bouwmeester

Zaterdag  8 juni 2019 - Pinkstervieringen
Saalmerink, 18u30 Mw. ds. H.J. Elzenga
Wiedenhof, 10u30
Oecumenische viering
Ds. A.J. Stein
terug