Kerkdiensten in de kapellen van ´t Saalmerink en Wiedenhof Kerkdiensten in de kapellen van ´t Saalmerink en Wiedenhof

Vrijdag  29 maart 2019
Saalmerink, 10u30 Ds. G.J. Bouwmeester
Wiedenhof, 16u15 Ds. G.J. Bouwmeester

Vrijdag  12 april 2019
Saalmerink, 10u30 Ds. G.J. Bouwmeester
Wiedenhof, 16u15 Ds. G.J. Bouwmeester
 
18 april  - Witte Donderdag ; oecumenische viering
Wiedenhof; 19u Ds. G.J. Bouwmeester; Heilig Avondmaal

19 april -  Goede Vrijdag ; oecumenische vieringen
Saalmerink, 15u Mw. J. de Greef en Mw. A. Mars;
Kruisweg
Wiedenhof, 16u15 Ds. G.J. Bouwmeester

20 april -  Paaswake ; oecumenische vieringen
Saalmerink, 17u30 Mw. ds. H.J. Elzenga; Heilig Avondmaal
Wiedenhof, 18u30 Dhr. F. Asbroek en ds. G.J. Bouwmeester
m.m.v. huiskoor

Vrijdag  26 april 2019
Saalmerink, 10u30 Mw. ds. H.J. Elzenga
Wiedenhof, 16u15 Mw. ds. H.J. Elzenga

Vrijdag  10 mei 2019
Saalmerink, 10u30 Ds. G.J. Bouwmeester
Wiedenhof, 16u15 Ds. G.J. Bouwmeester

terug