Vespers in de 40-dagentijd Vespers in de 40-dagentijd

Elke dinsdagavond in de veertigdagentijd wordt er een vesper gehouden om 19.00 uur in de Protestantse kerk aan de Jhr von Heijdenstraat.
Thema is: de kruiswoorden van Jezus.
12 maart     Vader vergeef het hun
19 maart     Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn
26 maart     Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
  2 april        Mij dorst.
  9 april        Het is volbracht
16 april        Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

U bent van harte welkom!
Namens het pastoresconvent, ds. Gonda Elzenga

terug