Week van de ontmoeting Week van de ontmoeting
'Week tegen eenzaamheid’ wordt in Haaksbergen ‘Week van de Ontmoeting’.
Van 1 tot en met 8 oktober 2019 wordt er landelijk de ‘week tegen eenzaamheid’ georganiseerd.
Minister Hugo de Jonge heeft de bestrijding van de eenzaamheid tot één van de speerpunten benoemd in zijn beleid. Hij heeft een landelijke aanpak ingezet met drie doelen:
• Maatschappelijke aandacht creëren voor eenzaamheid onder ouderen
• Het taboe op eenzaamheid doorbreken en bespreek-baar maken
• Een trendbreuk teweegbrengen, zodanig dat wij in de samenleving meer – en meer vanzelfsprekend – naar elkaar omkijken.
In Haaksbergen is er een plaatselijke coalitie actief die al een aantal jaren aandacht geeft aan de week tegen eenzaamheid. Deelnemers zijn: de KBO, de Zonnebloem, de kerken, Livio, Buurtzorg, Skillz, Ziens, Buurtsportcoaches, Albert Heijn Kamphuis, Vrijwillige Ouderenadviseurs, Alzheimercafé Haaksbergen en de Noaberpoort. Sinds kort hebben Grand Café Centraal en Dansschool Dwars zich daar ook bij aangesloten. Ook de gemeente Haaksbergen is betrokken bij dit thema en zal daar in haar beleid aandacht aan schenken.
In Haakbergen is gekozen om deze week te hernoemen tot de ‘Week van de Ontmoeting’ met als centraal thema ‘Kom Erbij’. Het programma bevat verschillende onderdelen zoals een informatiekraam op de markt, een ‘Kom Erbij Maaltijd’ en een ‘Kom Erbij Wandeling’. Nieuwe activiteiten zijn dit jaar een gezellig middag, voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, bij Grand Café Centraal en een dansmiddag bij Dwars op zondag 6 oktober a.s.
Op www.noaberpoort.nl/weekvandeontmoeting staat het volledige programma van de ‘Week van de Ontmoeting Haaksbergen’.
Informatie over deze week is verkrijgbaar bij:
• Ton Harmsen / Noaberpoort,
, T: 06 8354 6186
terug