zondag 7 februari 2021

Kerkdienst on line/Werelddiakonaat

Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. A.J. Stein

Septuagesima zondag is de naam voor de negende zondag voor Pasen, de derde vóór Aswoensdag . 

terug