Kerkdiensten in de kapellen van ´t Saalmerink en Wiedenhof Kerkdiensten in de kapellen van ´t Saalmerink en Wiedenhof

Vrijdag  24 mei 2019
Saalmerink, 10u30 Ds. G.J. Bouwmeester
Wiedenhof, 16u15 Ds. G.J. Bouwmeester

Zaterdag  8 juni 2019 - Pinkstervieringen
Saalmerink, 18u30 Mw. ds. H.J. Elzenga
Wiedenhof, 10u30
Oecumenische viering
Ds. A.J. Stein
 
oproep vrijwilligers Saalmerink oproep vrijwilligers Saalmerink
Oproep vrijwilligers Saalmerink
 
Om de 14 dagen op vrijdag 10.30 uur is er een dienst in de kapel van het Saalmerink. Er zijn bewoners die zelf komen, maar veel mensen hebben hulp nodig om de kerkdienst te kunnen bezoeken. Vrijwilligers halen de mensen dan op van hun kamer of van de ontmoetingsruimte ‘de Vijverhoek’ en brengen ze nadien weer terug. Vaak geven de mensen zelf wel aan, waar ze naar toe willen of dat ze ergens hulp bij nodig hebben. Het wordt door de mensen erg gewaardeerd.
Er zijn momenteel 5 vrijwilligers die trouw komen en bewoners halen en terugbrengen. Maar als het er iets meer zouden zijn, dan kan er gerouleerd worden als iemand plotseling verhinderd is. Denkt u, dat is wel wat voor mij, neem dan contact op met Riek Klumpers ( of  5729532) .