di 20 november 2018

Wittemgroep: 'verhalen, luisteren en horen'

Locatie: 
 Lourdeszaal, 55 (links naast de kerk)
Tijdstip: 
 14:00  - 16:00
Prijs: 
 €4,00.

De groep Wittem is een activiteit van de gezamenlijke kerken en de ouderenbond KBO/ PCOB Haaksbergen. We bieden jaarlijks een programma met lezingen, gesprekken, films, bezoeken, etc. Dit met als doel ouderen samen te brengen, te binden en met elkaar in gesprek te gaan over wat hen bezig houdt met betrekking tot geloof, kerk en samenleving. Dit jaar staan onze bijeenkomsten in het teken van 'VERHALEN, LUISTEREN EN HOREN' .

Dit keer: 'Gezonder oud worden?'

Opgave: bij de werkgroep Wittem (zie onderaan)

We horen vaak verhalen van ouderen dat ze, met de jaren, op lichamelijk gebied zo moeten inleveren. Gelukkig zijn er daarnaast ook veel voorbeelden van zeer gezonde mensen. De term 'kwaliteit van leven' is hier van toepassing, Er is echter sprake van een dubbele vergrijzing: én we worden steeds ouder én het aantal kwalen neemt toe met de leeftijd. Kan de gezondheidszorg dat nog aan in de toekomst? Zijn er grenzen aan de haalbaarheid? Is de kwetsbaarheid een punt om mee te wegen?  Ruud Gardenbroek, oud-huisarts en -verzekeringsarts, tegenwoordig voorzitter van de Voedselbank Enschede-Haaksbergen, is vanmiddag onze gast. Hij zet vragen bij onze verhalen en gaat daarbij een verhaal houden.

Opgave Wittem Groep:
Heeft u belangstelling voor één of meerdere dan graag even aanmelden vóór 1 oktober 2018 bij één van onderstaande personen, bij voorkeur per mail aan een van de leden van de werkgroep. Na aanmelding krijgt u, per mail, elke bijeenkomst een nadere uitnodiging.
email: 572 26 29, Akkie Hamoen
email: 572 17 60, Harry van 't Erve
email: 572 67 36, Harry Maathuis
email: tel: 572 30 82, Thij Willems

terug