Zondag 1 december Zondag 1 december
Zondag 1 december, 10u Eerste advent
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorgangers Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e Lezing Micha 2
2e Lezing Matteüs 24: 32-44
Collectes:  
1e collecte Voedselbank Enschede-Haaksbergen
2e collecte Onderhoud interieur

Zondag 1 december, 19u Vesper
  Adventscarols; m.m.v. cantorijen Haaksbergen en Usselo
terug