Zondag 2 februari Zondag 2 februari
Zondag 2 februari, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. B.A.B. Wijnbergen
Lezingen:  
1e lezing Sefanja 2: 3, 3: 9-13
2e lezing Matteüs 5: 1-12
Collectes:  
1e collecte Werelddiaconaat
2e collecte Tuinonderhoud
terug