Zondag 10 november Zondag 10 november
Zondag 10 november, 10u Oogstdankdienst; er is Kindernevendienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorgangers Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing 1 Kronieken 29: 10-16
2e Lezing Lucas 19:41-48
Collectes:  
1e collecte Dorpskerken
2e collecte Ouderenwerk
terug