Zondag 12 januari Zondag 12 januari
Zondag 12 januari, 10u Dienst; Heilig Avondmaal. Er is Kindernevendienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e lezing Jesaja 42:1-7(9)
2e lezing Matteüs 3:13-17
Collectes:  
1e collecte NBG: Wereldwijde verspreiding bijbel in eigen taal
2e collecte Plaatselijk jeugdwerk
terug