Zondag 13 oktober Zondag 13 oktober
Zondag6 oktober, 10u Heilig Avondmaal
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorgangers Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e Lezing 2 Samuël 1: 1-16
2e Lezing Lucas 17:11-19
Collectes:  
1e collecte KiA Werelddiaconaat (Wereldvoedseldag)
2e collecte Eredienst
terug