Zondag 16 februari Zondag 16 februari
Zondag 16 februari, 10u Dienst van Schrift en Tafel
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e lezing Deuteronomium 30: 15-20
2e lezing Matteüs 5: 17-26
Collectes:  
1e collecte Werelddiaconaat
2e collecte Techniek
terug