Zondag 19 januari Zondag 19 januari
Zondag 19 januari, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e lezing Jesaja 62:1-5
2e lezing Johannes (1:29-)2:1-11
Collectes:  
1e collecte JOP: Sirkelslag
2e collecte Kerkmuziek
terug