Zondag 22 december Zondag 22 december
Zondag 22 december, 10u Vierde advent
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorgangers Ds. N.J. Pronk
Lezingen:  
1e Lezing Micha 7:1-7; 18-20
2e Lezing Matteüs 1:18-25
Collectes:  
1e collecte Rudolphstichting
2e collecte Vorming en toerusting
terug