Zondag 24 november Zondag 24 november
Zondag 24 november, 10u Laatste zondag van het kerkelijk jaar;
Heilig Avondmaal
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorgangers Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
Lezing 1 Tessalonicenzen 4
Collectes:  
1e collecte St. Leendert Vriel
2e collecte Kerktelefoon
terug