Zondag 26 januari Zondag 26 januari
Zondag 26 januari, 10u Oecumenische dienst;
Gebedsweek voor de Eenheid van Christenen
Locatie St. Pancratiuskerk, Markt, Haaksbergen
Voorgangers Ds. A.J. Stein en mw. E.Veltkamp.
Lezingen:  
1e lezing Handelingen 27: 18 – 28: 10
2e lezing Marcus 16:14-20
Collectes:  
1e Collecte Oecumenische diaconale bestemming
terug