Zondag 5 april Zondag 5 april
Zondag 5 april, 10u Dienst; palmzondag
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. W. Andela
Lezingen:  
1e lezing Marcus 14: 1-10  
2e lezing Kolossenzen 1:12-23
Collectes:  
1e collecte JOP Nederland
2e collecte Plaatselijk jeugdwerk
terug