Zondag 5 juli Zondag 5 juli
Zondag 5 juli, 10u Dienst met Heilg Avondmaal
Protestantse kerk is gesloten. Zie kerkomroep.nl
Locatie Internetdienst via www.kerkomroep.nl
Voorganger Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e lezing Zacharia 9:9-12
2e lezing Matteüs 11:25-30
Collectes:  
1e collecte KIA: Vakantiepret voor kinderen in armoede
2e collecte Werkgroep Techniek
terug