Zondag 6 oktober Zondag 6 oktober
Zondag6 oktober, 10u Bijzondere dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorgangers Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing 1 Samuël 24:1-23
2e Lezing Lucas 17:1‐10
Collectes:  
1e collecte Collecte Kerk en Israël (Israël-zondag)
2e collecte Vorming en toerusting
terug