Zondag 7 juli Zondag 7 juli
Zondag 7 juli, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 66: 10-14
2e Lezing Lucas 10: 1-20
Collectes:  
1e collecte Kerkinactie: binnenlands diaconaat
2e collecte Onderhoud kerkgebouwen
terug