Zondag 7 juni Zondag 7 juni
Zondag 7 juni, 10u Dienst; Drieëenheid
Protestantse kerk is gesloten. Zie kerkomroep.nl
Locatie Internetdienst via www.kerkomroep.nl
Voorganger Ds. O.G. Haasnoot
Lezingen:  
1e lezing Exodus 34:4-9
2e lezing Matteüs 28:16-20
Collectes:  
1e collecte Dorpskerken in Nederland
2e collecte Plaatselijk jeugdwerk
terug