Zondag 8 december Zondag 8 december
Zondag 8 december, 10u Tweede advent; er is Kindernevendienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorgangers Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Micha 4: 1-8
2e Lezing Matteüs 3: 1-12
Collectes:  
1e collecte Oecumenisch Citypastoraat
2e collecte Onderhoud kerkgebouwen
terug