Zondag 8 maart Zondag 8 maart
Zondag 8 maart, 10u Dienst; zondag Reminiscere
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. N.J. Pronk
Lezingen:  
1e lezing Jesaja 25:6-9
2e lezing Matteüs 17:1-9(13)
Collectes:  
1e collecte PKN Missionair
2e collecte Onderhoud kerkgebouwen
terug