Zondag 9 februari Zondag 9 februari
Zondag 9 februari, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e lezing Exodus 1
2e lezing Matteüs 5: 13-16
Collectes:  
1e collecte Catechese en educatie
2e collecte Ouderenwerk
terug